Geoffrey en Kevin Cillen – China kinder project- zijn beschikbaar voor spreekbeurten

huis de ark logo

Hetty en Patrick en hun zoons wonen en werken al jarenlang in China. Als gezin helpen ze al jaren “special need” kinderen op te vangen ! Een project waarover veel te vertellen is.

Het zou erg fijn zijn wanneer ze in gemeentes in Nederland en België de kans zouden krijgen om van ons werk hier met de kinderen te mogen spreken en te getuigen. 

Neemt u aub even contact op als u hen wilt uitnodigen ! ook uw financieel support is meer dan welkom voor dit project, wat alleen door supporters wordt gedragen .

 

Patrick en Hetty stuurde MFAN de volgende brief:

Omdat we al bijna 5 jaar niet meer in België en/of Nederland zijn geweest leek het ons goed, wanneer iemand van ons gezin terug zou kunnen gaan.

Geoffrey deelde dit idee met mensen van een celgroep in Shanghai, waar hij deel van uit maakte in de tijd dat hij daar met Faith (een kind van ons, wat daar geopereerd en gerevalideerd moest worden) verbleef. Een aantal van de mensen in deze cel groep hebben Geoffrey gezegend met een financiële donatie, waar we 2 tickets van konden boeken. Dit was wel fijn, want zo konden er 2 mensen gaan. Na gebed hebben we als gezin besloten om Geoffrey en Kevin samen te laten gaan.

Ze zullen op 26 augustus in Nederland aankomen, waar ze (voorlopig) kunnen verblijven in het gezin van 1 van de vrijwilligers, die ons afgelopen zomer in China zijn komen helpen.

Het zou erg fijn zijn wanneer ze in gemeentes in Nederland en België de kans zouden krijgen om van ons werk hier met de kinderen te mogen spreken en te getuigen.

Ze zijn met ons samen de afgelopen 13 jaar door alles heen gegaan, en ze hebben in dit werk ook een enorme belangrijke rol gespeeld; en zijn nog altijd even veel betrokken bij het werk.

Ze kunnen getuigen van alles wat God in het leven van ons als gezin, in hun persoonlijk leven, en in het leven van de kinderen heeft gedaan.

We hopen dat wanneer ze ergens mogen spreken ze ook daadwerkelijk een bemoediging voor mensen mogen zijn.

Eerste voltooide flood proof verhoogde water station

Aug 2013: More than 60,000 live has been disturbed and needs to evacuate their home. Urgent needs are : Purify water, Mombatti ( Candle ),Solar light, Medicine for preventing Malaria, Food Items.

De onderstaande foto toont onze eerste voltooide flood proof verhoogde water station in een dorp in Bihar! o.a. mogelijk gemaakt door opbrengst plastic doppen actie ! 

verhoogde waterstation BiharOnze visie is om in elk dorp dat lijdt als gevolg van de jaarlijkse overstromingen van een verhoogd water-station met een goede toilet en badkamer te voorzien.

Dit zal mensen in schoon drinkwater voorzien tijdens de overstromingen en zal de mogelijkheid om ziek te worden met ongeveer 50% verminderen!
Overweeg biddend om samen met ons om het Goede Nieuws van Jezus met Woord en daad te brengen in deze dorpen!

 

Wie komt er in aanmerking als medewerker?

Allen die Liefde willen omzetten in actie
komen in aanmerking als medewerker

We hebben gezien hoe God zelf ‘Moved For All Nations’ in het leven heeft geroepen. Daarom achten we het noodzakelijk de spelregels, zoals ze in de Bijbel, Gods Woord, te lezen zijn in acht te nemen.
‘Moved For All Nations’ is internationaal en interkerkelijk en wil er toe bijdragen de eenheid binnen het lichaam van Christus te herstellen.
De kerkgeschiedenis heeft ernstige schade gebracht aan het getuigenis van Christus. Nochtans bad Jezus tot de Vader: ‘Opdat zij één zijn, gelijk wij één zijn: Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld herkent, dat gij Mij gezonden hebt, … ’(Johannes 17: 22,23.)
Tijdens mijn eerste reis naar India maakten we een tussenlanding in Israel. Op die zelfde dag kwam de ‘Reconciliation Walk’ (verzoenings wandeling) aan in Jeruzalem. Een tocht die 3 jaar geduurd heeft. Zij vertrokken in Duitsland en bewandelden de route zoals de kruistochten indertijd gevolgd hadden. Overal werd er vergeving gevraagd. Wij beleefden deze historische aankomst in Jeruzalem. In naam van alle christenen werd vergeving gevraagd aan de geestelijke leiders van Israel voor de gruwelijke daden van onze “christen” voorvaders.

Vergeving en verzoening moet het fundament zijn van onze bediening. Christus kwam in de eerste plaats om ons onze zonden te vergeven en ons te verzoenen met God. Er is Bijbels gezien geen andere weg en geen andere Boodschap dan het Evangelie van Jezus Christus waardoor mensen kunnen verzoend worden met God.
Daarom wil ‘Moved For All Nations’ deze Boodschap uitdragen in samenwerking met allen die haar geloven.
Goede werken zijn goed, maar voldoen niet. Zij zijn de vijand van het beste werk, het bekend maken van het Evangelie van Jezus Christus. Als we in Hem geloven en Hem volgen dan zullen de goede werken die God voor ons heeft voorbereid volgen en Zijn Liefde demonstreren.

Samenwerken als partner met Moved for All Nations
Samenwerken als partner met Moved for All Nations

U bent welkom als medewerker! Contacteer ons indien gewenst.