Hallo! Wij zijn Rudi en Asha uit India.

 

Rudi en Asha van Steen

Rudi en Asha van Steen

Wij weten ons geroepen om het lichaam van Christus wereldwijd op te wekken om intensief betrokken te zijn bij zending in gebieden en onder volkeren die zelden of nooit de Naam van Jezus te horen krijgen.

Wijzelf hebben een hart voor alle volkeren (en o.a. Moved For all Nations opgericht) maar werken doelgericht op de meer dan 57miljoen tellende Yadav bevolking. Zij leven in India, Nepal, Bangladesh en Pakistan. Het overgrote gedeelte van dit volk heeft zelfs niet één keer de Naam van Jezus gehoord.

Zovele volkeren zijn nog steeds onbereikt. Waarom? Eenvoudigweg omdat slechts enkelingen zich inzetten om te gaan naar plaatsen waar het Evangelie na 2000 jaar Christendom nog steeds geen handen en voeten heeft gekregen. Misschien richten teveel mensen zich op te weinig volkeren wat meer verdeeldheid dan vermenigvuldiging met zich meebrengt? Onze God is een God van vermenigvuldiging! Laat ons onze krachten bundelen en instemmen met het bekende gezegde van Wiliam Carey: “Verwacht grote dingen van God, onderneem grote dingen voor God.” opdat elke knie zal buigen en elke tong zal belijden … “U bent Heer.”

Nu is de tijd om naar de onbereikten uit te reiken!!! Velen spreken, schrijven en discussiëren over de tweede komst van Christus terwijl miljoenen nog steeds niet van Zijn eerste komst gehoord hebben. In vele talen hebben we veel verschillende Bijbelvertalingen (meer dan 500 Engelstalige) maar er zijn ook nog vele talen die geen enkele vertaling hebben! Laat ons daaraan werken.

Volgens Openbaring 7:9 komt Christus weder om een klaargemaakte bruid uit alle volk, stam en taal thuis te halen. Daarom, laat ons de handen in elkaar slaan om te bidden en te geven zodat anderen kunnen gaan en oogsten want waarlijk, wij zien het, de velden zijn klaar om geoogst te worden maar arbeiders zijn er weinig, soms zelfs bitter weinig of geen!

Deze drie, “bidden, geven en gaan”, zijn Bijbelse, onafscheidbare vrienden.

Daarom verzoeken we u om te bidden voor ons en het ons toevertrouwde werk maar boven alles voor de onbereikte volkeren waar we onder werken.

Wij zijn actief onder de meest onbereikte volkeren van India en Nepal.

Wij zoeken:

  1. Kerken, gebedsgroepen of individuen die de Yadav bevolking willen adopteren. Geef u op en wij zenden u regelmatig gebedspunten toe. www.godlovesyadav.org
  2. Financiële ondersteuners. Reeds vanaf € 10 per maand kunt u ons helpen een kind naar school te laten gaan en er zijn nog heel want andere projecten waar u financieel aan bij zou kunnen dragen. Om alzo een leven te verrijken met de Liefde van Jezus! Interesse? Vraag ons om meer informatie over hoe en waaraan u kunt bijdragen.

  3. Kom over en help ons. Vorm een korte-termijn team en overweeg lange-termijn betrokkenheid.

Voel u vrij onze website te bezoeken www.movedforallnations.org,  of contacteer ons voor meer informatie rudi@movedforallnations.org

We bidden dat de Heer van de oogst u rijkelijk zal zegenen en sterken zodat u keuzes kunt maken die zullen bijdragen aan de uitbreiding van Zijn Koninkrijk wereldwijd.

Rudi & Asha