Rudi en Asha uit India

Reaching out with love and compassion

Hallo! Wij zijn Rudi en Asha uit India.

Wijzelf hebben een hart voor alle volkeren (en o.a. Moved For all Nations opgericht) maar werken doelgericht onder de meer dan 60miljoen tellende Yadav bevolking in India en Nepal. Het overgrote gedeelte van dit volk heeft zelfs niet één keer de Naam van Jezus gehoord.

Zovele volkeren zijn nog steeds onbereikt. Nu is de tijd om naar de onbereikten uit te reiken! Velen spreken, schrijven en discussiëren over de tweede komst van Christus terwijl miljoenen nog steeds niet van Zijn eerste komst gehoord hebben.

Volgens Openbaring 5:9 en 7:9 komt Christus weder om een klaargemaakte bruid uit alle volk, stam en taal thuis te halen. Daarom, laat ons de handen in elkaar slaan om te bidden en te geven zodat anderen kunnen gaan en oogsten want waarlijk, wij zien het, de velden zijn klaar om geoogst te worden maar arbeiders zijn er weinig, soms zelfs bitter weinig of geen!

Deze drie, “bidden, geven en gaan”, zijn Bijbelse, onafscheidbare vrienden.

Daarom verzoeken we u om te bidden voor ons en het ons toevertrouwde werk maar boven alles voor de onbereikte volkeren.

Wij zoeken:

  • Kerken, gebedsgroepen of individuen die de Yadav bevolking willen adopteren in gebed. Geef u op als gebedspartner via de https://godlovesyadav.org website van waaruit we af en toen engelstalige gebedspunten toezenden.
  • Financiële ondersteuners. Reeds vanaf 7 per maand kunt u ons helpen een Yadav kind naar school te laten gaan en vanaf € 10 per maand kunt u ons helpen een Tangkhul kind naar school te laten gaan. Vraag ons om meer informatie over hoe en waaraan u kunt bijdragen want we zijn bij meer projecten betrokken dan we op onze website plaatsen.
  • Inspiratie om fondsen te werven voor een project vind u hier.
  • Kom over en help ons. (wij zijn bezig met de bouw van een training centrum dus ja, handige en onhandige Harries zijn welkom!)
  • Vorm een korte-termijn team en overweeg lange-termijn betrokkenheid.

Contacteer ons voor meer informatie rudi@movedforallnations.org

We bidden dat de Heer van de oogst u rijkelijk zal zegenen en sterken zodat ook u effectief en daadwerkelijk zult kunnen bijdragen aan de uitbreiding van Zijn Koninkrijk wereldwijd.

Rudi & Asha & kids.