Reaching out with love and compassion

Wie komt er in aanmerking als medewerker?

Allen die Liefde willen omzetten in actie komen in aanmerking als medewerker We hebben gezien hoe God zelf ‘Moved For All Nations’ in het leven heeft geroepen. Daarom achten we het noodzakelijk de spelregels, zoals ze in de Bijbel, Gods Woord, te lezen zijn in acht te nemen. ‘Moved For All Nations’ is internationaal en …