Moved For All Nations – Anbi gegevens

Reaching out with love and compassion

anbi

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite de volgende gegevens publiceren:

De naam van de instelling :

  • Moved For All Nations Nederland
  • Hoogeloonsedijk 10A, 5507 RM, Veldhoven, NL
  • ANBI – Algemeen nut beogende instelling
  • IBAN-code: NL 49 RABO 0103 7266 08
  • BIC-code: RABONL2U
  • het RSIN /fiscaal nummer : 814531118


Het post- of bezoekadres van de instelling :

zie hierboven en contact info

Beschrijving van de doelstelling van de ANBI :

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling.

Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

De hoofdlijnen van het beleidsplan staat beschreven o.a. in doelstelling van de stichting

Bestuurders van de Nederlandse stichting

  • Vacant : Voorzitter
  • Theo Vermeltfoort Penningmeester
  • Eleonora Vermeltfoort : Secretaris

( NB we werken samen met de Belgische Vzw Moved for all Nations maar beiden zijn onafhankelijke bestuurslichamen)

Het beloningsbeleid:

Bestuursleden  van St  Moved For All Nations  te Reusel ontvangen geen vergoedingen voor werkzaamheden

Beloning bestuurders

Bestuurders of leden van de raad van toezicht mogen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen. Ook mogen ze vacatiegeld ontvangen dat niet bovenmatig is.

Onkosten

Gemaakte onkosten zijn kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de instelling.

Vacatiegeld

Vacatiegeld is een vergoeding die bestuursleden ontvangen voor de vervulling van hun functie. Denk hierbij aan het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen.

NB de Nederlandse stichting heeft tot op heden (jan 2019) geen werknemers in dienst. Werkzaamheden worden door vrijwilligers op pro Deo basis gedaan.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

– zie website overzicht verslagen –

Een financiële verantwoording

anbi

Een verkort financieel verslag van de Nederlandse stichting over laatste 3 jaar is te lezen via deze linken: 

overzicht MFAN Ned in grote lijnen laatste 3 jaar