Doe mee aan de Warmste Week !

Reaching out with love and compassion

Doe mee aan de Warmste Week !

Moved For All Nations’ Project SSU (Sponsoring Schoolkind Ukhrul) is slechts 1 van de meer dan 1000 goede doelen die gesteund (kunnen) worden door deel te nemen aan de Warmste Week 2018 !

Info warmste week : WANNEER MAG IK EEN ACTIE ORGANISEREN?

 Registratie van jouw actie kan tot en met 23 december 2018 om middernacht.

Sinds 2016 doet Moved For All Nations (Bewogenheid voor alle volkeren) mee met de Warmste Week.

doe mee aan de acties van warmste week voor Schoolkinderen in Ukhrul

Moved For All Nations is een Lierse VZW die in 2002 in eerste instantie opgericht werd met de intentie om vooral de projecten van Rudi Van Steen (Lierenaar in India) bekend te maken en zoveel als mogelijk financieel te steunen.

Rudi en Asha leven samen met hun 3 kinderen in het noordoosten van India in Ukhrul in de deelstaat Manipur. Een van de projecten die zij hebben opgezet is het Project SSU (Sponsoring Schoolkind Ukhrul). Dit project brengen we graag onder uw aandacht als het Moved For All Nations’ Warmste Week project. 

Rudi en Asha zullen vanaf half december tot begin februari in Belgie zijn en zijn natuurlijk bereid dit project aan uw voor te stellen / toe te lichten.

Kind naar School voor 10 euro?

We hopen van harte dat ook u deelneemt aan de Warmste Week, keuze in projecten is er genoeg, aan u de keuze, wij stellen voor !

Het SSU-project bestaat er in om de schoolgelden van kinderen uit geselecteerde gezinnen die diep onder de armoede grens leven rechtstreeks te betalen aan hun betreffende scholen. Veel kinderen zijn wees, heel veel vrouwen zijn reeds op jonge leeftijd weduwe als gevolg van het hoge percentage HIV /AIDS besmetting.

Momenteel ondersteunen wij als kleine vereniging 70 kinderen (55 kinderen in Ukhrul en 15 in Cchattisgarh). Ik ben bereid om ons project te komen toelichten in uw school, klas of bedrijf indien u dat verlangt.

Ludo Bogaerts (voorzitter MFAN)

Email: Ludo@movedforallnations.org

Je organiseert een actie met de intentie om geld in te zamelen voor een zelfgekozen goed doel. De opbrengst van je actie stort je integraal aan de Koning Boudewijnstichting, die dit geld integraal overmaakt aan de betrokken vzw. Jouw actie heeft geen commerciële inslag en mag geen onderwerp zijn van koppelverkoop. De Koning Boudewijnstichting en Studio Brussel houden zich het recht voor om acties te weigeren die niet aan deze spelregels voldoen of niet in de geest liggen van Music for Life.

Aanmelden van een actie voor de Warmste Week ten voordele van schoolkinderen in Ukhrul ?      Ga naar deze link :

klik op rode button met vermelding “Registreer een actie”, waarna u automatisch door verwezen wordt naar een formulier waar u uw actie kan registeren.

 Voor meer info neem contact op met :

Moved For All Nations   www.movedforallnations.org

Contact persoon: Ludo Bogaerts
Leopoldplein 26, 2500 Lier, België.
Tel 00 32 470 44 23 30   email : ludo@movedforallnations.org