Moved For All Nations

Allen die Liefde willen omzetten in actie
komen in aanmerking als medewerker

We hebben gezien hoe God zelf ‘Moved For All Nations’ in het leven heeft geroepen. Daarom achten we het noodzakelijk de spelregels, zoals ze in de Bijbel, Gods Woord, te lezen zijn in acht te nemen.
‘Moved For All Nations’ is internationaal en interkerkelijk en wil er toe bijdragen de eenheid binnen het lichaam van Christus te herstellen.
De kerkgeschiedenis heeft ernstige schade gebracht aan het getuigenis van Christus. Nochtans bad Jezus tot de Vader: ‘Opdat zij één zijn, gelijk wij één zijn: Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld herkent, dat gij Mij gezonden hebt, … ’(Johannes 17: 22,23.)
Tijdens mijn eerste reis naar India maakten we een tussenlanding in Israel. Op die zelfde dag kwam de ‘Reconciliation Walk’ (verzoenings wandeling) aan in Jeruzalem. Een tocht die 3 jaar geduurd heeft. Zij vertrokken in Duitsland en bewandelden de route zoals de kruistochten indertijd gevolgd hadden. Overal werd er vergeving gevraagd. Wij beleefden deze historische aankomst in Jeruzalem. In naam van alle christenen werd vergeving gevraagd aan de geestelijke leiders van Israel voor de gruwelijke daden van onze “christen” voorvaders.

Vergeving en verzoening moet het fundament zijn van onze bediening. Christus kwam in de eerste plaats om ons onze zonden te vergeven en ons te verzoenen met God. Er is Bijbels gezien geen andere weg en geen andere Boodschap dan het Evangelie van Jezus Christus waardoor mensen kunnen verzoend worden met God.
Daarom wil ‘Moved For All Nations’ deze Boodschap uitdragen in samenwerking met allen die haar geloven.
Goede werken zijn goed, maar voldoen niet. Zij zijn de vijand van het beste werk, het bekend maken van het Evangelie van Jezus Christus. Als we in Hem geloven en Hem volgen dan zullen de goede werken die God voor ons heeft voorbereid volgen en Zijn Liefde demonstreren.

Samenwerken als partner met Moved for All Nations

Samenwerken als partner met Moved for All Nations

U bent welkom als medewerker! Contacteer ons indien gewenst.

Similar posts
  • Hulpverzoek slachtoffers overstroming... Heel wat streken in India worden dit jaar weer extreem getroffen en sinds 20 aug 2017  is het de beurt aan Bihar. Men spreekt over 1 crore slachtoffers. Dat zijn 10 miljoen mensen !! ! Zie Bihar news http://s.hln.be/3237202 https://nos.nl/artikel/2188325-al-zeker-300-doden-bij-overstromingen-zuid-azie.html We krijgen natuurlijk verzoeken om te komen helpen maar daar hebben we wijsheid en Gods leiding voor [...]
  • Oproep van Ludo voor nieuw project ww... Lieve mensen, Door een boeiend interview dat ik gisteren heb rond gemaild, ben ik op de site van de kerk van Marleen Blootens gekomen en heb daar het luik “Levensvragen” voor kerkelijken en niet-kerkelijken gevonden. In het christelijk erf bestaat zo iets niet in Vlaanderen. Ik heb het op mijn hart om samen met Ed, [...]
  • BRABANDERS brengen kleur met elkaar Al het grote start met trouw te zijn in het kleine. In het totale geheel van 400 vrachten (in samenwerking met andere stichtingen en organisaties in 2015), zijn 62 transporten verzorgd in Brabant onder de vlag van MFAN-NL. Dat is het aandeel van de brabantse mensen die zich vrijwillig inzetten voor mensen in moeilijke omstandigheden en vluchtelingen in [...]
  • Sparen om waterfilters voor rampgebie... In de afgelopen jaren werd er via Moved For All Nations regelmatig hulp geboden in rampgebieden, vooral in India en Nepal. Zo was er de grote Tsunami tijdens welke we vooral op de Andaman en Nicobar eilanden hulp boden en zijn er de jaarlijks terugkerende overstromingen in Bihar en omstreken. Vrienden, ramp op ramp treft [...]
  • SAMEN STAAN WE STERK – terugblik op 2... Als we terugkijken kunnen we echt wel zeggen: ” WAUW  het is een bijzonder jaar geweest waar we erg dankbaar voor zijn.”   We hebben door al de samenwerking van verschillende mensen, stichtingen en bedrijven, samen met elkaar veel meer kunnen doen.  Ook nam het aantal mogelijkheden toe doordat verschillende contacten connecties aangingen waardoor uiteindelijk veel [...]