Moved For All Nations

SAMEN STAAN WE STERK – terugblik op 2015 –

Als we terugkijken kunnen we echt wel zeggen: ” WAUW  het is een bijzonder jaar geweest waar we erg dankbaar voor zijn.”

 

samensterk

We hebben door al de samenwerking van verschillende mensen, stichtingen en bedrijven, samen met elkaar veel meer kunnen doen.  Ook nam het aantal mogelijkheden toe doordat verschillende contacten connecties aangingen waardoor uiteindelijk veel humanitaire hulpgoederen naar meerdere continenten werden verdeeld.

Praktisch zijn dat om en nabij 400 transporten (1 grote oplegger is 82 kubieke meter) naar diverse landen in het Midden-Oosten tot en met zo ongeveer heel Oost-Europa. Hoe groot kan iets worden door goede onderlinge – samenwerking en verstandhouding?!!

400 transporten = 32.800 m3  of wel een rij vrachtwagens van ruim 5 en halve km !

400 transporten in 2015

400 transporten in 2015

De inzet varieert, van stichtingen met vrijwilligers, particulieren tot bedrijven;

Die bedrijven zijn meubelbedrijven, badkamerzaken, logistieke- en transportbedrijven, administratie- en advocatenkantoren etc… etc..

De bruikbare spullen worden bijeengebracht, gesorteerd en weer verdeeld door vele vrijwilligers en stichtingen.

Allemaal een kwestie van gewoon doorgaan met bewegen omdat al dit werk vooral mensen en mogelijkheden bij elkaar brengt.

We zagen mensen komen en gaan, sommigen waren langdurig werkeloos en kregen een baan. Anderen werden dieper geraakt en gingen daarmee verder. Sommigen wilden gewoon helpen.

We zien dat samenwerken hoop geeft, maar daarnaast ook relaties, geloof en allerlei lessen.

Samen staan we Sterk

We dragen jullie mee in ons hart, super bedankt allemaal!!!
Theo & Eleonora Vermeltfoort

Similar posts
  • MFAN Ned 2017 overzicht transporten Afgelopen jaar 2017 zijn er ongeveer 12 vrachten ‘tweedehands’ meubelen bij Goossens weg gegaan, voornamelijk naar Bulgarije en Roemenië. De transporten verzorgd door de samenwerking tussen HRIF en Goossens zijn bestemd ter ondersteuning van een stichting in Bulgarije, waar veel kinderwerk is, zorg voor ouderen en daarnaast ook te werk stellen van de zigeuners. Behalve [...]
  • Moved For All Nations present op Fami...  SFINKS MUNDIAL LATINO  = Gratis Familiefestival‎ in Lier (Stadsvest) 23 september 2017 Moved For All Nations was aanwezig op uitnodiging van de [...]
  • Hulpverzoek slachtoffers overstroming... Heel wat streken in India worden dit jaar weer extreem getroffen en sinds 20 aug 2017  is het de beurt aan Bihar. Men spreekt over 1 crore slachtoffers. Dat zijn 10 miljoen mensen !! ! Zie Bihar news http://s.hln.be/3237202 https://nos.nl/artikel/2188325-al-zeker-300-doden-bij-overstromingen-zuid-azie.html We krijgen natuurlijk verzoeken om te komen helpen maar daar hebben we wijsheid en Gods leiding voor [...]
  • Bezoek aan TUNAS RAJAWALI (Eagle’s N... TUNAS RAJAWALI  (Eagle’s Nest Family) /  JAVA Dit kinderhuis bestaat al vele jaren, gemiddeld wonen er rond de 60 kinderen. Velen zijn hier opgegroeid, afgestudeerd en hebben het huis verlaten voor belangrijke banen en om zelf een gezin te stichten. Het huis heeft een team van zo’n 16 vaste werkers voor de dagelijkse verantwoordelijkheden, zoals; [...]
  • Oproep van Ludo voor nieuw project ww... Lieve mensen, Door een boeiend interview dat ik gisteren heb rond gemaild, ben ik op de site van de kerk van Marleen Blootens gekomen en heb daar het luik “Levensvragen” voor kerkelijken en niet-kerkelijken gevonden. In het christelijk erf bestaat zo iets niet in Vlaanderen. Ik heb het op mijn hart om samen met Ed, [...]