Moved For All Nations

Ondanks alle sombere geluiden over de economie zijn er gelukkig nog tal van ongebruikte goede spulletjes beschikbaar.  Goederen die via de diverse hulporganisaties waar MFAN mee samenwerkt, op verschillende routes in gezameld worden en weer verzendklaar worden gemaakt, om ze daarna weer te kunnen uitdelen.

Eén van de samenwerkende organisaties is bijv het Duitse Hilfswerke Tabea

De mensen die door hen geholpen worden zijn o.a. weduwen, alleenstaande moeders, grote gezinnen, gehandicapten, daklozen, kinderen en oude van dagen. Zij ondersteunen ook faciliteiten zoals weeshuizen, verpleeghuizen, ziekenhuizen en gevangenissen.

Vrijdag 16 augustus a.s. komen zij met 2 vrachtwagens met 40 foot containers om diverse hulpgoederen in te laden.

De eerste stop is in Helmond waar Theo en Kresten van MFAN -Ned samen met Willy ( 78 jr) maandag j.l. al 350 dozen met speelgoed en kleding hebben klaargemaakt, om daarna bij de Firma Goossens bij een tweede stop het meubelair in te laden.

Boris met zijn nieuwe stoel

Boris met zijn nieuwe stoel

De goederen zullen via het verdeelcentrum van Hilfswerke Tabea uiteindelijk een dankbaar plekje krijgen

( zie inzet artikel over Boris)

Het hart van onze hemelse Vader gaat uit naar weduwen en wezen en hen die hulp kunnen gebruiken.

Similar posts
  • Hulpverzoek slachtoffers overstroming... Heel wat streken in India worden dit jaar weer extreem getroffen en sinds 20 aug 2017  is het de beurt aan Bihar. Men spreekt over 1 crore slachtoffers. Dat zijn 10 miljoen mensen !! ! Zie Bihar news http://s.hln.be/3237202 https://nos.nl/artikel/2188325-al-zeker-300-doden-bij-overstromingen-zuid-azie.html We krijgen natuurlijk verzoeken om te komen helpen maar daar hebben we wijsheid en Gods leiding voor [...]
  • Bezoek aan TUNAS RAJAWALI (Eagle’s N... TUNAS RAJAWALI  (Eagle’s Nest Family) /  JAVA Dit kinderhuis bestaat al vele jaren, gemiddeld wonen er rond de 60 kinderen. Velen zijn hier opgegroeid, afgestudeerd en hebben het huis verlaten voor belangrijke banen en om zelf een gezin te stichten. Het huis heeft een team van zo’n 16 vaste werkers voor de dagelijkse verantwoordelijkheden, zoals; [...]
  • Oproep van Ludo voor nieuw project ww... Lieve mensen, Door een boeiend interview dat ik gisteren heb rond gemaild, ben ik op de site van de kerk van Marleen Blootens gekomen en heb daar het luik “Levensvragen” voor kerkelijken en niet-kerkelijken gevonden. In het christelijk erf bestaat zo iets niet in Vlaanderen. Ik heb het op mijn hart om samen met Ed, [...]
  • BRABANDERS brengen kleur met elkaar Al het grote start met trouw te zijn in het kleine. In het totale geheel van 400 vrachten (in samenwerking met andere stichtingen en organisaties in 2015), zijn 62 transporten verzorgd in Brabant onder de vlag van MFAN-NL. Dat is het aandeel van de brabantse mensen die zich vrijwillig inzetten voor mensen in moeilijke omstandigheden en vluchtelingen in [...]
  • Sparen om waterfilters voor rampgebie... In de afgelopen jaren werd er via Moved For All Nations regelmatig hulp geboden in rampgebieden, vooral in India en Nepal. Zo was er de grote Tsunami tijdens welke we vooral op de Andaman en Nicobar eilanden hulp boden en zijn er de jaarlijks terugkerende overstromingen in Bihar en omstreken. Vrienden, ramp op ramp treft [...]