Moved For All Nations – Anbi gegevens

Reaching out with love and compassion

anbi

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite de volgende gegevens publiceren:

de naam van de instelling :

Moved For All Nations Nederland

ANBI – Algemeen nut beogende instelling

Beukenlaan 52, 5541VM Reusel Nederland

IBAN-code: NL 49 RABO 0103 7266 08

BIC-code: RABONL2U

het RSIN /fiscaal nummer : 814531118

( kvk nr. : 17173311)

Het post- of bezoekadres van de instelling :

zie hierboven en contact info

Beschrijving van de doelstelling van de ANBI :

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling.

Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

De hoofdlijnen van het beleidsplan staat beschreven o.a. in doelstelling van de stichting

Bestuurders van de Nederlandse stichting

  • Theo Vermeltfoort Penningmeester
  • Kresten Vermeltfoort : Secretaris
  • Rudi van Steen : Voorzitter

( NB we werken samen met de Belgische Vzw Moved for all Nations maar beiden zijn onafhankelijke bestuurslichamen)

Het beloningsbeleid:

Bestuursleden  van St  Moved For All Nations  te Reusel ontvangen geen vergoedingen voor werkzaamheden

Beloning bestuurders

Bestuurders of leden van de raad van toezicht mogen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen. Ook mogen ze vacatiegeld ontvangen dat niet bovenmatig is.

Onkosten

Gemaakte onkosten zijn kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de instelling.

Vacatiegeld

Vacatiegeld is een vergoeding die bestuursleden ontvangen voor de vervulling van hun functie. Denk hierbij aan het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen.

NB de Nederlandse stichting heeft tot op heden (jan 2018) geen werknemers in dienst. Werkzaamheden worden door vrijwilligers op pro Deo basis gedaan.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

– zie website overzicht verslagen – NB op dit moment wordt de site weer opnieuw opgebouwd ivm opruimen na  bezoek van hackers

Een financiële verantwoording

anbi

Een verkort financiëel verslag van de Nederlandse stichting is te lezen via deze linken:

Link naar Nederlandse belastingdienst voor het opzoeken van Anbi instellingen: opzoeken Anbi